(+420) 245 009 425
Již brzy pro vás otevřeme kancelář v obci Jirny!
info@ceskarealitniagentura.cz

Samostatné jednotky

Vlastnit několik nemovitostí k pronájmu dnes patří k velice rozšiřujícímu trendu živobytí. Zajišťujeme kompletní správní servis, jsme tak silným partnerem pro snadné fungování pronájmu. Nemovitost připravíme, najdeme vhodného nájemce, hlídáme platby, řešíme vyúčtování a případné opravy v průběhu nájmu.

Službu hradíte pouze v případě, že je vaše nemovitost obsazena nájemcem. Nevznikají vám tak případné náklady při neobsazenosti nemovitosti.

Náš specialista zajistí veškerá potřebná a požadovaná pojištění, a to vše s nejlepším poměrem úspěšnosti čerpání a cenou pojištění.

Díky speciálnímu účtu pro každou nemovitost můžeme pravidelně kontrolovat platby, a to bez možnosti jakkoliv disponovat s penězi klienta. Zajišťujeme tímto perfektní dohled a také okamžité vymáhání dlužného nájemného.

V konečné fázi zajistíme i převod médií na nového nájemce, případně zajistíme optimalizaci cen a dodavatelů.

Komplexní služby

URČENÍ TRŽNÍ HODNOTY
V první fázi, po prohlídce naším pracovníkem, vypracujeme odhad tržní hodnoty nemovitosti pro zajištění nejvyšší možné ceny nájmu.

VYHLEDÁNÍ NÁJEMCE
V dalším kroku vyhledáme vhodného nájemce. Snažíme se zajistit maximální množství informací a zjistit tak bonitu zájemce, tím zamezíme případným budoucím nepříjemným situacím.

KONTROLA PLATEB
Díky speciálnímu účtu, pro každou nemovitost, můžeme pravidelně kontrolovat platby, a to bez možnosti jakkoliv disponovat s penězi klientů.

POJIŠTĚNÍ
V případě potřeby nebo zájmu klienta náš specialista zajistí nejvýhodnější pojištění, případně překontroluje stávající pojištění.

VYÚČTOVÁNÍ
Na základě vyúčtování od správce domu, zajišťujeme přeúčtování na nájemníka.

PRÁVNÍ SERVIS
Naši právníci pro vás zajišťují stoprocentní podporu. Nájemní smlouvy jsou pečlivě zpracovány a zajišťují maximální ochranu.

PŘEVOD A OPTIMALIZACE MÉDIÍ
Zajistíme převod médií, elektřiny, plynu, na nájemníka. Díky našim partnerům, dokážeme přesně, dle stávajících faktur, optimalizovat výši poplatků i případné dodavatele.

PŘEDÁNÍ JEDNOTKY
Nemovitost předáváme na základě detailně zpracovaného předávacího protokolu, který obsahuje stav veškerých měřidel i fotodokumentaci stavu a vybavení nemovitosti. Vše je stvrzeno podpisem nájemce.

ZAJIŠTĚNÍ OPRAV
Po dobu nájmu zajišťujeme případné opravy i požadované a majitelem odsouhlasené rekonstrukce.

DOHLED A KONTROLA
Pravidelně naši pracovníci namátkově kontrolují pronajaté nemovitosti, kontrolují stav nemovitosti, vybavení dle předávacího protokolu, počet nájemců i dodržování nájemní smlouvy a domovního řádu.

ZASTUPOVÁNÍ
Našim klientům nabízíme možnost využití zastupování, ať už při schůzích společenství nebo družstva, tak i třeba v přeposílání pošty.

Nemovitosti ve správě