(+420) 245 009 425
Již brzy pro vás otevřeme kancelář v obci Jirny!
info@ceskarealitniagentura.cz

Bytové domy

Vlastnit několik nemovitostí k pronájmu dnes patří k velice rozšiřujícímu trendu živobytí. Zajišťujeme kompletní správní servis, jsme tak silným partnerem pro snadné fungování pronájmu. Nemovitost připravíme, najdeme vhodného nájemce, hlídáme platby, řešíme vyúčtování a případné opravy v průběhu nájmu.

Službu hradíte pouze v případě, že je vaše nemovitost obsazena nájemcem. Nevznikají vám tak případné náklady při neobsazenosti nemovitosti.

Náš specialista zajistí veškerá potřebná a požadovaná pojištění, a to vše s nejlepším poměrem úspěšnosti čerpání a cenou pojištění.

Díky speciálnímu účtu pro každou nemovitost můžeme pravidelně kontrolovat platby, a to bez možnosti jakkoliv disponovat s penězi klienta. Zajišťujeme tímto perfektní dohled a také okamžité vymáhání dlužného nájemného.

V konečné fázi zajistíme i převod médií na nového nájemce, případně zajistíme optimalizaci cen a dodavatelů.

Nemovitosti ve správě

Ve zkratce

KOMPLETNÍ ANALÝZA
V první řadě pro své klienty zajišťujeme optimalizaci nákladů. Naši specialisté překontrolují stávající smlouvy s dodavateli médií a připraví možné návrhy s přesnou analýzou úspory. Je zkontrolován stav veškerých měřidel a vypracován energetický plán.

ÚKLID, OPRAVY A POHOTOVOST
Zajistíme pravidelný úklid společných prostor a přiléhajících pozemků včetně údržby zeleně a chodníků. V případě drobných závad zajišťujeme i servis vlastními pracovníky. Smluvně také zajistíme 24. hodinovou havarijní službu v řemeslech elektro, plyn, voda, atd.

REVIZE, ÚČETNICTVÍ A EKONOMIKA
Zajisťujeme vyhotovení potřebných revizí, kontrol a zkoušek vždy včas a dle platných předpisů a norem. V případě potřeby zajišťujeme i průkaz energetické náročnosti budovy dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Evidujeme náklady na provoz a správu objektu, zajišťujeme pravidelné zprávy o činnosti správce. Připravíme pravidelné roční vyúčtování záloh včetně zajištění odečtu. Připravíme i faktury a pokladní doklady pro fyzické a právnické osoby. Pravidelně po každém zúčtovacím období zpracováváme ekonomickou analýzu, kdy navrhneme příslušné opatření pro snížení celkové spotřeby objektu. Archivace všech potřebných dokumentů je samozřejmostí.

PRÁVNÍ A REALITNÍ SLUŽBY
K našim silným partnerům patří také zkušení právnící a advokáti. V případě potřeby zajistí vymáhání dluhů, připraví dohody nebo i žaloby. Naši právníci připravují veškeré smlouvy vždy dle potřeb našeho klienta a znaží se zajistit jeho maximální ochranu. Máme velké zkušenosti s pronájmem i prodejem nemovitostí, tím našim klientům zaručujeme maximální a trvalou obsazenost objektu nájemci. Na závěr bychom rádi připoměli, že hradíte pouze za obsazené jednotky.

INDIVIDUALITA
Každý větší objekt má své specifika. Každou správu větších objektů posuzujeme individuálně, dle toho jsou vybrány příslušné služby a určena odměna.